• slide_1
  • logoartemergent

Incentivar la nova creació, facilitar el camí cap a la professionalització dels artistes emergents del territori i apropar l’art contemporani a la ciutadania han estat objectius ambiciosos i manifestos de l’activitat dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona (Generalitat de Catalunya) en els darrers anys.

 


En aquest sentit, els projectes més destacats han estat el cicle Art Emergent i la Mostra de Videocreació Projectart. La Casa de la Generalitat ha acollit, des de 2004, més de quaranta exposicions catalogades i s’ha confeccionat igualment un arxiu de més de quaranta obres de vídeo.

 


Arran d’aquest treball continuat d’ajut a la producció i a la difusió de l’art emergent del territori, ha sorgit una doble oportunitat. En primer lloc, realitzar una mirada retrospectiva a l’escena de les arts visuals a la demarcació, per veure’n l’orografia i palpar les forces del moment amb una certa perspectiva. I, en segon lloc, aventurar una lectura discursiva del treball d’una generació d’artistes del Camp de Tarragona, i cercar referències, indicadors, senyals i fites del paisatge intel·lectual que estem compartint. 

 


Aquest espai web precisament serveix d’arxiu per facilitar l’accés al treball realitzat i per aprofundir en aquesta mirada atenta i delicada que vol confrontar l’oblit amb el sentiment profund que comprèn la creació. Hi trobareu recollits tots els catàlegs editats des de 2004 i tots els materials que ha generat el projecte [En] Cos i ànima, que es va començar a desenvolupar durant el 2010 i que ha inclòs diverses actuacions: entre altres, una exposició retrospectiva itinerant i unes jornades de debat que van unir passat i present i que van deixar reflexions aglutinadores especialment interessants.